Sponsorizări persoane juridice

O parte din profitul companiei poate ajunge la persoane cu nevoi speciale!

I. Exemplu de calcul:
Cifra de afaceri: 1.000.000 lei
Profit impozabil: 100.000 lei
Impozit pe profit (16%): 16.000 lei
a. 20% din impozitul pe profit 3.200 lei
b. 0, 75 % la cifra de afaceri 7.500 lei

Suma ce poate fi redirectionata este 3.200 lei

(respectiv valoarea cea mai mica dintre punctele a. si b.)

 

II. Exemplu de calcul:
Cifra de afaceri: 1.000.000 lei
Profit impozabil: 300.000 lei
Impozit pe profit (16%): 48.000 lei
a) 20% din impozitul pe profit 9.600 lei
b) 0, 75 % la cifra de afaceri 7.500 lei

Suma ce poate fi redirectionata este 7.500 lei

(respectiv valoarea cea mai mica dintre punctele a. si b.)

CADRUL LEGAL pentru deducerea sponsorizarii
Codul Fiscal și Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu completarile si modificarile ulterioare ofera companiilor platitoare de impozit pe profit sa directioneze pana la 20% din suma datorata anual bugetului de stat catre organizatii neguvernamentale. Suma oferita cu titlu de sponsorizare care se deduce din impozitul pe profit nu poate depasi 0,75% din cifra de afaceri.
Codul fiscal, Titlul II (Impozitul pe profit), Cap II (Calculul rezultatului fiscal), Art. 25 (Cheltuieli), Punctul 4), Litera i)
„i) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:
1. valoarea calculata prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta limita se determina potrivit normelor;
2. valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.
In cazul sponsorizarilor efectuate catre entitati persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unităti de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, in limitele prevazute de prezenta litera, doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data incheierii contractului, in Registrul entitatilor/unitătilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit alin. (41).
Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.”