M  I  S  E  N  A

Motivatie   Iubire   Sanatate   Egalitate    Nevoi        Ajutor

Asociația Misena

Despre Noi

      Asociaţia Misena este o organizaţie non-profit care a luat fiinţă din dorinţa de a arăta lumii că generozitatea poate fi un mod de viaţă. Că uneori poţi “să dai mai departe” chiar în clipele când simţi că nu mai ai nimic. E dovada că oameni obişnuiţi pot schimba lumea prin acte de mărinimie faţă de semenii aflaţi în suferinţă. Pentru că nu există răsplată mai mare decât fericirea de pe feţele acestora când simt că nu sunt singuri pe lume.

Am fost motivaţi în acest demers de faptul că spiritualitatea este prezentă în viaţa tuturor şi este ceea ce ne aduce aproape unii de alţii.

 

     La început a fost doar un vis măreț, înfiripat în minte încă din adolescenta, dar care a devenit realitate în anul 2014 prin înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 92/A/2014, avănd la bază:

  • DORINȚA de a dărui momente de bucurie oamenilor aflați în suferință; zâmbetul și fericirea de pe fețele acestora transmit o emoție care nu se poate descrie în cuvinte.
  • CREDINȚA în Dumnezeu și în ceea ce poate face pentru oameni prin intermediul oamenilor.

Obiective

  • Identificarea persoanelor cu afecțiuni grave în scopul susținerii financiare pentru tratament, investigații medicale, intervenții chirurgicale, chimio și radio terapie, etc.
  • Participarea activă la evenimente și acțiuni umanitare în vederea creșterii calității vieții persoanelor defavorizate, în special a copiilor și vârstnicilor.
  • Inițierea și derularea de proiecte sociale pentru copiii care provin din familii cu posibilități materiale reduse, în scopul prevenirii abandonului școlar, prin acordarea de burse sociale și/sau de studiu, rechizite sau bunuri materiale necesare desfașurării activitații școlare, excursii și tabere pe perioada vacanțelor, etc.
  • Proiect de viitor “Acasă pentru vârstnicii fără familie” – un loc cald și primitor pentru vârstnicii fără aparținători, unde să fie respectați și îngrijiți, să benefcieze de servicii medicale, de tratament, de hrană și de compania altor persoane de aceeași vârstă.

Misiune

Promovarea ideii de implicare, responsabilizare și voluntariat în comunitate, susținerea ideii de solidaritate umană în vedera ajutorării persoanelor vârstnice, a persoanelor cu dizabilități și cu probleme grave de sănătate.

Valori

Motivația îți dă putere să mergi mai departe

Iubirea pentru aproape aduce respectul de sine

Sănătatea este cel mai de preț bun al omului

Egalitatea de șanse elimină excluziunea socială

Nevoile speciale nu pot fi ignorate

Ajutorul oferit aproapelui la nevoie, idiferent de valoare/formă, face mai mult decât greutatea ta în aur

Vrei să faci parte din echipa noastră?

Aplică chiar acum pentru a deveni voluntar Misena!