Bolnavul care are nevoie de bani pentru a se trata in strainatate, trebuie sa depuna un dosar la Casa de Asigurari de Sanatate din raza in care locuieste si unde este luat in evidenta ca fiind asigurat.

Acest dosar trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

  • Cerere tip; descarca Formular E112 AICI
  • Act de identitate/certificat de nastere al beneficiarului (copie si original pentru conformitate); in cazul minorilor se ataseaza si actele de identitate ale parintilor (copie si original pentru conformitate)
  • Referat/scrisoare/raport medical care sa contina in clar specificatia ca tratamentul de care bolnavul are nevoie nu se poate efectua in Romania, motivatia care sta la baza recomandarii efectuarii acestuia intr-o clinica din strainatate, parafa medicului curant si stampila unitatii sanitare in care bolnavul a fost internat. Descarca Formular Raport medical AICI
  • Acte medicale din care sa rezulte diagnosticul (analize, fisa medicala, ecografii, rapoarte medicale, etc.).
  • Adeverinta de la medicul de familie prin care se dovedeste ca pacientul este luat in evidenta.
  • Acceptul clinicii (confirmare scrisa) din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei. In situatia in care asiguratul isi schimba resedinta va prezenta si un inscris medical din care sa rezulte ca deplasarea nu aduce prejudicii starii de sanatate sau primirii tratamentului medical.

Casele de asigurari de sanatate nu intervin in intocmirea raportului medical sau a evaluarii medicale a pacientului neavand atributii in acest sens, opinia medicala fiind cea care primeaza.